Kłopotliwe dwa pytania o wycenę stomatologii

ms
16-01-2020, 10:58
Poseł Paweł Papke zapytał ministra zdrowia o perspektywę podwyższenia wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ.

Poseł Paweł Papke wyraził poparcie dla przedstawionego przez Okręgową Radę Lekarską Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, stanowiska z 11 grudnia 2019 r. dotyczącego zwiększenia do kwoty 1,5 zł/pkt wartości punktu przeliczeniowego, określonego w umowach na realizowanie świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych.

Jednocześnie parlamentarzysta zapytał ministra zdrowia:
Czy ORL W-M Izby Lekarskiej w Olsztynie może liczyć na podwyższenie wartości punktów podczas najbliższego aneksowania umów z NFZ? Umowy nie zmieniły wartości od 1 stycznia 2012 r.

Kolejne pytanie także dotyczyło finansów.
Czy w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wykonującym zawody medyczne, zatrudnionym w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017 poz.1473, z późn. zm.), a co za tym idzie ze wzrostem kosztów pracodawców, konieczności zintensyfikowania częstotliwości dokonywania sterylizacji i dekontaminacji w praktykach stomatologicznych, podniesienie wartości punktów przeliczeniowych jest realne?