Duże miasta rywalizują z wioskami o dentobusy

ms
17-01-2020, 12:15
Powinno być tak, że dentobusy jeżdżą po małych wioskach, wszędzie tam gdzie dzieci mają utrudniony dostęp do dentysty. Tymczasem ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nie zabrania organom prowadzącym szkoły usytuowane w miastach podpisywać umów na świadczenie usług stomatologicznych dzieciom w dentobusach. A więc podpisują, skutecznie ograniczając dostęp do dentysty z dentobusu uczniom mieszkającym na wsiach.

Dentystom, pracującym w dentobusach, łatwiej jest pracować w aglomeracjach, bo i dzieci do przebadania jest więcej, a i warunki bytowe stają się znośniejsze w otoczeniu miejskiej infrastruktury.

Oto jeden z przykładów. We wtorek 14 stycznia oraz w środę 29 stycznia 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00 na placu Mickiewicza w centrum Świnoujścia stał (będzie stał) dentobus.

Z usług stomatologa skorzysta ok. 260 przedszkolaków i uczniów.

Jak wiadomo ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zorganizowania opieki stomatologicznej dla uczniów szkół.  W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole lub innego stacjonarnego, który podpisałby ze szkołą umowę współpracy - organ prowadzący może zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w dentobusie.

W Gminie Miasto Świnoujście żaden z podmiotów stomatologicznych nie zgodził się na podpisanie porozumienia w sprawie świadczenia usług stomatologicznych dla uczniów świnoujskich placówek oświatowych w ramach  umowy z NFZ.

W związku z tym, w celu realizacji zadania, nawiązano współpracę z podmiotem świadczącym usługi stomatologiczne w dentobusie. Taki pojazd zaparkował zatem tuż obok Urzędu Miasta, na terenie gdzie bez problemu na piechotę można w pięć minut odwiedzić przynajmniej kilka gabinetów stomatologicznych, aby otrzymać pomoc lekarza dentysty. Nie za darmo niestety.