Pracowite 365 dni Fundacji „Z uśmiechem przez życie”

ms
18-01-2020, 08:19
W 2019 r. fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” przebadała 643 pacjentów. Od początku rozpoczęcia działalności przebadano 5677 osób, spośród nich do dalszej diagnostyki skierowano 776 pacjentów.

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej  „Z uśmiechem przez życie” zajmuje się profilaktyką raka jamy ustnej popularyzując wiedzę na temat nowotworów jamy ustnej wśród lekarzy (zwłaszcza stomatologów), średniego personelu medycznego (higienistek) i pacjentów.

Dla swoich działań Fundacja pozyskała honorowy patronat  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 W 2019 r. Fundacja kontynuowała działania edukacyjne pod hasłami „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej jamy ustnej”, „Lepiej zapobiegać niż leczyć” i „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”, współorganizowała także dni otwarte w gabinetach stomatologicznych, z bezpłatnymi dla pacjentów badaniami przesiewowymi w kierunku nowotworów jamy ustnej.

Wybrane projekty
- 19 akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym, profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa” z czego cztery pod honorowym patronatem władz samorządowych.
W sześciu gabinetach dni otwarte odbywały się podczas ogólnopolskiej kampanii „Polska mówi#aaa”.  W trakcie akcji zostało przebadanych 426 pacjentów, z których stu skierowano do dalszej diagnostyki.

 - W czasie drugich Targów Dla Seniora w Koszalinie dr Barbara Gołębicka (w ramach współpracy z Fundacją) wygłosiła wykład: ”Zdrowie jamy ustnej w każdym wieku. O zapobieganiu nowotworom jamy ustnej", a następnie  prowadziła indywidualne rozmowy z odwiedzającymi targi na temat profilaktyki nowotworowej jamy ustnej. Seniorzy otrzymali też ulotki o samokontroli jamy ustnej.

- W ramach wieloletniej współpracy  z PTSS, 6 listopada 2019 r. w akcji „Niebieskie Usta”, studenci ostatniego roku UM w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego przeprowadzili badania pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej na Ugorach w Poznaniu.

- Fundacja uczestniczyła w trzech dużych akcjach społecznych przeprowadzonych podczas wystaw stomatologicznych – Krakdent, Warsaw Dental Medica Show i CEDE:
1.Akcja # Jestem czujny onkologicznie
W  trakcie Targów Krakdent 2019 na stoiskach ośmiu firm (Marrodent, Dental Holding, Marku Dent, EUR-MED Polska, OMS Polska, MEDITRANS, Promedus, Optident) odbyły się badania przesiewowe pod kątem zmian potencjalnie nowotworowych w jamie ustnej.

W pokazowych badaniach wzięły udział znane osoby związane z branżą stomatologiczną
a także pracownicy firm i zwiedzający. 

Akcję zorganizowali: Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”, Targi w Krakowie – organizator Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie KRAKDENT oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego a badania przeprowadzili lekarze z Instytutu Stomatologii Collegium Medicum (Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej).
W trakcie akcji zostało przebadanych 94 pacjentów, a u 26 wykryto różnego rodzaju nieprawidłowości.

2.Akcja #CzujniOnkologicznie
Ta akcja odbyła się trakcie drugiej edycji Targów Warsaw Dental Medica Show  (5 – 7 września w Nadarzynie koło Warszawy).
Na stoisku Fundacji lekarki od lat współpracujące z Fundacją przeprowadziły pokazowe badania kliniczne zewnątrz i wewnątrzustne oraz  badania scriningowe uczestników targów.
Rozdawano materiały edukacyjne dla pacjentów i lekarzy dentystów. Lekarze mogli zobaczyć przykładowe zdjęcia zmian na błonie śluzowej jamy ustnej i porozmawiać  o zorganizowaniu dnia otwartego w ich gabinecie.
W ciągu dwóch dni targów (5 i 6 września)  przebadano 33 osoby.

3.Akcja „Otwórz usta – powiedz rakowi nie”
Po raz drugi podczas poznańskich Targów CEDE 2019 Fundacja „Z uśmiechem przez życie” prowadziła badania profilaktyczne, we współpracy z władzami samorządowymi Poznania, organizatorem Targów CEDE,  studentami z PTSS Poznań oraz lekarzami pracownikami Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Szczecinie.
W ciągu trzech dni 19-21 września, przebadano 90 pacjentów a u 32 wykryto różne nieprawidłowości.
Podczas trzech wymienionych akcji przebadano 217 osób.
Podstawowym celem tych akcji była edukacja lekarzy stomatologów w dziedzinie czujności onkologicznej, uświadomienie im, że dzięki swojej uważności mogą pomóc ocalić życie osobom narażonym na raka jamy ustnej.