Opieka stomatologiczna nad uczniami: samozadowolenie rządu wysoce nieuprawnione

smn
14-01-2020, 12:55
Naczelna Rada Lekarska przestrzega Ministerstwo Zdrowia przed skupianiem się na wyrywkowych danych i podtrzymuje postulat zorganizowania poważnej debaty w sprawie leczenia stomatologicznego oraz podjęcia szybkich kroków zaradczych w tej kwestii.

Bardzo optymistyczne wypowiedzi wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko na temat opieki stomatologicznej skomentował Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL i wiceprezes NRL.

W komentarzu czytamy: 
- Świadczenia udzielane najmłodszym opłacane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w przypadku udzielania ich przez placówki posiadające z NFZ umowę. Od dłuższego czasu, Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę Ministerstwu Zdrowia oraz NFZ, że przy tak drastycznym stopniu niedofinansowania oraz dramatycznie niskiej rentowności kontraktów, gabinety stomatologiczne mogą przestać być zainteresowane podejmowaniem współpracy z NFZ lub wprost wypowiadać umowy. Wówczas udzielanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego może być utrudnione, również wobec dzieci i młodzieży.

- Zapewne każde dofinansowanie wyposażenia placówek szkolnych w sprzęt jest rzeczą cenną, jednak wyposażenie 40 na 25 tys. placówek szkolnych nie powinno być argumentem w dyskusji.

- Należy być bardzo ostrożnym w wyciąganiu wniosków na temat wzrostu liczby świadczeń udzielonych dzieciom. Z zestawienia NFZ wynika, że w dentobusach udzielany jest w zasadzie jeden rodzaj świadczenia i nie jest to wypełnianie ubytków, ale zabiegi profilaktyczne. Zatem w przypadku  często już zaawansowanej próchnicy u małego pacjenta, mogą te świadczenia w ostatecznym rachunku być nieefektywne.

Więcej: nil.org.pl
Czytaj także: 5 minut na stomatologię podczas posiedzenia Sejmu