Zmiany w PES w świetle projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

kan
13-01-2020, 10:46
Nowa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty pozwoliłaby na szybsze uzyskanie specjalizacji.

Do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) będzie można przystąpić już na ostatnim roku rezydentury, ponadto test ma być łatwiejszy.

Lekarz i dentysta, który ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, będzie mógł przystąpić do PES za zgodą kierownika specjalizacji. O to rozwiązanie zabiegało Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL), ma to przyspieszyć uzyskiwanie tytułu specjalisty, pisze Rzeczpospolita.

Dziś do PES można przystąpić dopiero po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i rozliczeniu go w wydziale zdrowia urzędu wojewódzkiego, dwa razy w ciągu roku – w sesji wiosennej (marzec–kwiecień) i jesiennej (październik–listopad).

– Pytanie, czy do PES na ostatnim roku będzie można przystąpić już w sesji jesiennej czy dopiero wiosną następnego roku. To pozwoliłoby kilku tysiącom specjalistów wejść na rynek ponad pół roku wcześniej, co jest niezwykle ważne przy brakach kadrowych – mówi Damian Patecki, współzałożyciel Porozumienia Rezydentów OZZL w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Ponadto projekt przewiduje, że testy na każdy nowy termin PES będą się składać w 30 proc. z pytań nowych i w 70 proc. z pytań wybranych z bazy pytań PES. Takie rozwiązanie nie podoba się prof. Mariuszowi Klenckiemu, szefowi Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Jego zdaniem przeczy to idei jak najszerszego sprawdzenia wiedzy przyszłych specjalistów.

- Teraz zaś sprawdzimy wiedzę lekarzy ze znajomości bazy pytań egzaminacyjnych – podkreśla prof. Klencki. Dodaje, że dotychczasowa zdawalność PES wahała się od 82,9 (jesień 2016 r.) do 86,2 proc. (jesień 2019 r.), a podczas ostatniego egzaminu stuprocentową zdawalność zanotowano w 27 z 76 specjalizacji, w których prowadzono egzamin.

Więcej: rp.pl