Warszawa: praca czeka na dentystę w Areszcie Śledczym Służewiec

en
03-01-2020, 12:52
Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu ogłosił konkurs dla lekarza dentysty i pomocy stomatologicznej na udzielanie świadczeń stomatologicznych dla osób pozbawionych wolności.

Umowa będzie zawierana na okres od 7 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Areszt Śledczy zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązana umowy w przypadku wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w Dziale Kadr Areszt Śledczego Warszawa Służewiec
w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 22 354 51 04 lub 22 354 52 91.

Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena;
- w przypadku takich samych stawek będą brane pod uwagę w następującej kolejności kwalifikacje zawodowe, staż pracy i doświadczenie zawodowe.

Okres związania ofertą: 30 dni od otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 7 stycznia 2020 r. do godziny 9.00
Otwarcie ofert: 7 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 

Więcej: sw.gov.pl