Zdecydowane „tak” Polaków dla telemedycyny

ms
03-01-2020, 11:24
Ze zdalnej pomocy medycznej chce korzystać prawie 90 proc. Polaków. Uważają bowiem, że telemedycyna ułatwi dostęp do lekarza i do specjalisty, skróci czas oczekiwania na poradę i pomoc medyczną.

50,8 proc. ankietowanych korzystało już z jakiejś formy zdalnej pomocy medycznej. Co trzeci Polak umawiał się na wizytę telefonicznie. Do skorzystania z e-wizyty zostali zachęceni przez rodzinę i znajomych lub przez swojego lekarza.

Motywująco działają także wpisy na stronie internetowej placówki medycznej.

Powodem, z którego co drugi uczestnik badania nie skorzystał z e-wizyty był fakt, że placówka medyczna po prostu nie udostępnia takiej możliwości lub brakowało im wiedzy, jak skorzystać z usług telemedycznych. Co czwarty pacjent preferuje kontakt osobisty i nie ufa telemedycynie.

Pacjenci, którzy skorzystali z usług zdalnej pomocy medycznej najczęściej umawiali się na wizytę przez telefon, czyli rozmawiali o zakresie i terminie porady (32,6 proc. wskazań w grupie ankietowanych), następnie - dokonywali rejestracji telefonicznej (31,6 proc. wskazań) oraz online (30,5 proc.). Zdalną poradę lekarską (w formie e-wizyty) na przykład przez telefon uzyskało 21,5 proc. z nich, natomiast receptę online – 20,8 proc. Wyniki badań udostępnione zostały online 16,2 proc. tej części ankietowanych, którzy skorzystali ze zdalnej pomocy medycznej, zaś 14,2 proc. przekazano informację o wynikach telefonicznie.

Największy odsetek e-pacjentów skorzystał z porady internisty (26,4 proc.). Drugą grupę często wskazywanych porad specjalistycznych stanowią e-wizyty u dermatologa, pediatry, a także porady farmaceutyczne. Stosunkowo najrzadziej wskazywane były kontakty z psychiatrą. Wśród innych specjalistycznych porad lekarskich udzielanych zdalnie, pacjenci wymienili konsultacje okulistyczne, ginekologiczne, gastrologiczne, endokrynologiczne, onkologiczne, a nawet ortopedyczne.

Zdalna pomoc lekarska oceniona została przez osoby z niej korzystające w większości raczej pozytywnie (55,4 proc.) oraz zdecydowanie pozytywnie (32,4 proc.).

Co dziesiątemu pacjentowi było trudno ocenić, natomiast w sumie tylko 2 proc. wyraziło opinię negatywną.

W ogólnej ocenie zdalna pomoc medyczna oznacza łatwiejszy dostęp do lekarza (w sumie 78,1 proc. opinii potwierdzających), łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty (73,8 proc. wskazań na tak), krótszy czas oczekiwania (76,5 proc.), ogólnie krótszy czas przeznaczony na uzyskanie pomocy medycznej (75,7 proc.).

Polacy na razie nie potrafią ocenić, czy telemedycyna oznacza również niższe koszty usług medycznych (aż 42,0 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”).

Za najważniejsze zalety zdalnej pomocy medycznej Polacy uważają przede wszystkim możliwość łatwej i szybkiej rejestracji na odległość (57,3 proc. wskazań), następnie możliwość łatwej i szybkiej diagnozy pacjenta (47,1 proc.), a także możliwość udzielenia szybkiej pomocy pacjentowi (44,7 proc.).

Najrzadziej do zalet telemedycyny zaliczane są gromadzenie dokumentacji medycznej na osobistym i dostępnym z każdego miejsca koncie internetowym (11,8 proc.), większa dostępność specjalistycznych usług medycznych (10,9 proc.) oraz możliwość stałego monitorowania pacjenta (10,6 proc.). W porównaniu do kontaktu bezpośredniego, zdalne porady lekarskie uznawane są przez większość ankietowanych za atrakcyjne.

W przyszłości ze zdalnej pomocy medycznej Polacy zamierzają skorzystać w większości telefonicznie, a także online lub na stronie internetowej. Nieco mniejszą grupę stanowią osoby deklarujące chęć skorzystania z telemedycyny za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), z wideo konsultacji, a także komunikatora typu Skype, Messengera czy WhatsApp, czy też SMS.

Z żadnej formy telemedycyny nie zamierza korzystać co dziewiąty ankietowany.

Z odpłatnej formy zdalnej pomocy medycznej gotowych korzystać jest w sumie 45,6 proc. Polaków, podczas gdy wyklucza taką możliwość tylko 17,4 proc. uczestników sondażu.

Jeśli chodzi o formę odpłatności za usługi telemedycyny, to preferowane jest oczywiście finansowanie z NFZ (48,7 proc.). Co czwarty respondent jest skłonny zaakceptować opłaty za zdarzenie (np. poradę), dalszych 14,0 proc. - zgodzi się na pokrywanie kosztów usług telemedycznych z dodatkowego ubezpieczenia, zaś 11,7 proc. respondentów skłonnych jest opłacać abonament za usługi zdalnej pomocy medycznej.

Badanie MedFile „Cyfrowa opieka zdrowotna – potencjał zdalnych porad lekarskich w Polsce” przeprowadzono we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowymo BioStat® metodą CAWI od 27 do 30 listopada 2019 roku na reprezentatywnej grupie 1001 Polaków.