Prof. Teresa Bachanek odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

ms
28-12-2019, 08:16
Prof. Teresa Bachanek otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo - dydaktycznej na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia oraz za działalność społeczną.

Prof. Teresie Bachanek order wręczyła Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Prof. Teresa Bachanek była inicjatorką i wieloletnią organizatorką Konferencji Okrągłego Stołu i Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno - Dentystycznej „Sapientia”, od lat zaangażowana w integrację środowiska medycznego i ujednolicenie standardów nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej. Prof. Teresa Bachanek była kierownikiem Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej UM w Lublinie.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1970 r. w Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Lublinie. W latach 1971–1981 prowadziła szkolny gabinet w Przychodni Miejskiej w Świdniku. W 1981 r. jako asystent rozpoczęła pracę na Akademii Medycznej w Lublinie.

Objęła stanowisko prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Stomatologii w 1996 r. W 1995 r. otrzymała stanowisko kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej. Była prorektorem ds. spraw studenckich.
Wieloletnia konsultantka wojewódzka ds. stomatologii zachowawczej.

Organizatorka ogólnopolskich konferencji w Nałęczowie, poświęconych szkoleniu przed- i podyplomowemu dla kierowników wszystkich zakładów stomatologicznych AM.

Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje m.in.: badania w zakresie higieny jamy ustnej i stanu uzębienia oraz profilaktyki próchnicy u dzieci, badania w zakresie biologicznego leczenia miazgi zębów, badania wpływu zespołu nerczycowego i stosowanych w leczeniu preparatów farmakologicznych na stan uzębienia i skład śliny, badania wpływu chorób ogólnych przewlekłych i stosowanych leków na stan zdrowia jamy ustnej, oceny materiałów stosowanych do wypełnień stałych na podstawie badań klinicznych i wytrzymałościowych, wpływ środowiska na stan jamy ustnej.

Wydała ponad 130 publikacji naukowych, w tym ponad połowę w prasie specjalistycznej, krajowej i zagranicznej.

Członkini: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Association of Peadiatric Dentistry, Federation Dentaire Internationale (FDI), Akademii Pierre’a Foucharda, zarządu Krajowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej, zespołu ds. opracowania minimum dydaktycznego dla studentów stomatologii działającego w Sekcji Medycznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy MEN, Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN Oddział w Lublinie.