Komórki macierzyste: szybsze gojenie się ran w jamie ustnej

en
27-12-2019, 10:00
Odkryto komórki macierzyste w podniebieniu twardym, które odpowiadają za szybkie gojenie ran w jamie ustnej. Badania prowadzone są na University of North Carolina.

Naukowcy badają komórki macierzyste w jamie ustnej starając się zrozumieć procesy błyskawicznej regeneracji i gojenia, mimo nie sprzyjających tym procesom ekspozycji na drobnoustroje i częste gryzienie pokarmu.

Komórki macierzyste występują w wielu tkankach, w tym także w błonie śluzowej jamy ustnej. Komórki te mogą się dzielić przez całe życie i zastępować inne, które uległy uszkodzeniu.

Prowadzono badania na gryzoniach, śledząc zachowanie komórek macierzystych o wydłużonym cyklu
komórkowym, w różnych tkankach jamy ustnej. Sprawdzano także ich reakcje na różny poziom fizycznego stresu.

Niewielka ranka na podniebieniu twardym myszy powodowała, że  komórki macierzyste zaczynały się bardzo szybko dzielić i migrować do miejsca uszkodzenia, by zregenerować uszkodzoną tkankę. Natomiast podawanie myszom miękkiego zamiast twardego pokarmu powodowało, że komórki te dzieliły się rzadziej. 

Udało się zidentyfikować gen (oznaczono go jako Lrig1), który uaktywniał się właśnie w komórkach o  wydłużonym cyklu komórkowym. Ekspresja genu Lrig1 zmniejszała się w pobliżu rany w obrębie twardego podniebienia, a zwiększała w odpowiedzi na dietę złożoną z miękkich pokarmów.

- Nasze wyniki wskazują, że komórki macierzyste nabłonka w obrębie twardego podniebienia odpowiadają zarówno na czynniki środowiskowe jak i na aktywność genów, szybko dostosowując się do zmieniających się warunków w jamie ustnej, podsumował dr Kevin Byrd, współautor badania.

Więcej: Cell Stem Cell