Brak wynagrodzenia vs. zakaz konkurencji: co wywalczyła dentystka?

ms
24-12-2019, 12:17
Dentystka wypowiedziała umowę współpracy wiążącą ją ze świadczeniodawcą. W pierwszym miesiącu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia otrzymała pismo zrywające z nią umowę w trybie natychmiastowym. O co poszło?

Dentystka otrzymywała wynagrodzenie na podstawie rachunków przedstawianych pod koniec każdego miesiąca pracy. Otrzymywane przez nią kwoty sięgały 30 tys. zł miesięcznie.

Pewnego dnia dentystka oświadczyła, że po zakończeniu, uwzględnionego w umowie, trzymiesięcznego okresu, chce zakończyć współpracę.

Po pierwszym miesiącu okresu kończącego współpracę przedstawiła jak zwykle rachunki za zrealizowane usługi w kwocie 15,393 tys. zł. Zamiast stosownej kwoty na rachunku bankowym dentystka zobaczyła pismo wypowiadające umowę współpracy w trybie natychmiastowym z jej winy.

Okazało się, że spółka związana umową z dentystką dopatrzyła się, że wystawionych zostało 13 rachunków na wspomnianą kwotę 15,393 tys. zł. Z tym, że ostatni z tych rachunków był opatrzony kolejnym numerem 25. Pomiędzy rachunkami także nie było ciągłości. Z tego powodu spółka wywnioskowała, że dentystka wykonała poza umową jeszcze 12 prac.

Umowa wiążąca strony zakładały kary umowne w przypadku złamania zakazu konkurencji w wysokości 1 tys. zł za każde z wykroczeń. Spółka dopatrzyła się 15 wykroczeń i obciążyła dentystkę kwotą 15 tys. zł, a 393 zł pozostałe z kompensacji wpłaciła na jej konto.

Dentystka nie chciała pogodzić się z takim stanem rzeczy i skierowała pozew sądowy.

W toku procesu ujawniono, że dentystka już w pierwszym miesiącu trzymiesięcznego wypowiedzenia współpracy widniała w wykazie pracowników konkurencyjnego podmiotu leczniczego, co uprawdopodobniało fakt nawiązania współpracy z innym świadczeniodawcą.

Sędziowie wyrokowali, że bezsporne złamanie zakazu konkurencji należy powiązać z karą w wysokości 9 tys. zł. W efekcie tego orzeczenia spółka musiała "dopłacić" dentystce 6 tys. zł.

Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GC 1771/18