Zawody w zakresie symulacji stomatologicznej

ms
23-12-2019, 08:14
Agnieszka Kuter z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wygrała rywalizację w ramach V edycji dwudniowych Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie Symulacji Stomatologicznej.

Agnieszka Kuter okazała się najlepsza spośród studentów kierunku lekarsko - dentystycznego z czterech uczelni medycznych w Polsce, Uniwersytetów Medycznych w: Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu i Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, który był organizatorem zawodów.

Wśród konkursowych zadań znalazło się:
- opracowanie ubytków w zębach fantomowych i ich wypełnienie;
- zakładanie koferdamu;
- rozpoznawanie zębów;
- wykonywanie znieczuleń przewodowych do otworu żuchwy;
- rysowanie na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych.

Jakość wykonanych zabiegów oceniali: prof. Barbara Kochańska z GUM i dr Renata Zielińska z UM w Łodzi. Funkcję obserwatorów pełnili dr hab. Joanna Bagińska i dr Radosław Łojko z UM w Białymstoku.

Więcej: PUM