Recepta na receptę

ms
17-12-2019, 10:10
Andrzej Cisło, wiceprezes NRL co jakiś czas przekazuje praktyczne rady co zrobić w sytuacji gdy organizacja systemu nie nadąża za wymogami, które kreowane są przez ten system. Tym razem krótka wskazówka dotycząca wystawiania recept przy braku jakiegokolwiek kontraktu z NFZ.

Gabinet.gov.pl pozwala wystawić receptę refundowaną przy braku jakiegokolwiek kontraktu z NFZ. Trzeba tylko w profilu administratora , w edycji użytkownika zaznaczyć nr O/NFZ, z którym posiada się umowę o dostęp do EWUS.

Czasem wykonanie tej operacji nie powoduje spodziewanej zmiany. Co może blokować wystawianie recept refundowanych?

Z praktyki: proszę w profilu lekarza sprawdzić, czy nie jest czasem wstawiony „tytuł naukowy” (jeśli lekarz nie jest profesorem).

Lekarz, lekarz dentysta to tytuły zawodowe. System może współgrać z rejestrem Pracowników Medycznych. Pole „tytuł naukowy” lekarze (poza profesorami) zostawiają puste.