Nowy Dwór Mazowiecki wybił się na dentystę dla uczniów

ms
18-12-2019, 09:20
Nowodworskie Centrum Medyczne zobowiązało się do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Porozumienie obejmuje również współpracę z pielęgniarką albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla rodziców oraz uczniów oraz do zapewnienia uczniom bezpiecznego dotarcia do gabinetu stomatologicznego w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wizyt oraz odprowadzenia dziecka po zakończonej wizycie do szkoły.

Świadczenia będą się odbywały po uzyskaniu zgody rodziców, a udzielane będą  w Poradni Stomatologicznej  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7.

W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatnym leczeniem stomatologicznym zostanie objętych 2414 uczniów z:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Osiedlu Młodych,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Modlinie Starym,
Zespołu Szkół  nr 2 na Nowodworzance,
Szkoły  Podstawowej nr 5,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum Miasta.

Porozumienie zostało podpisane przez dyrektorów placówek edukacyjnych i przedstawicieli Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy będą mieli także zapewnioną opiekę stomatologiczną. Korzystać z niej będzie można w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej.

Więcej: wirtualnynowydwor.pl