LDEW pozwoli cudzoziemcom ominąć nostryfikację?

en
30-12-2019, 13:12
Dr Michał Bulsa, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL, wypowiada się na temat projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

W opinii Jarosława Bilińskiego pomysł wprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego dla cudzoziemców spoza UE, to nic innego jak próba różnicowania lekarzy, a tym samym ominięcia procedury nostryfikacyjnej. 

Dr Biliński uważa, że procedura nostryfikacyjna powinna zostać uporządkowana, a wady LDEK i LEK  usunięte, ale jest przeciwny tworzeniu nowych egzaminów.  Krytykuje też brak kwestii zwiększenia finansowania ochrony zdrowia oraz zaniedbywanie stomatologii, w której są duże niedobory specjalizacyjne. Niestety nowe przepisy nie ograniczą rozdrobnienia specjalizacyjnego, zaś narzucona obligatoryjność stażu w ramach rezydentury w szpitalach powiatowych, może doprowadzić do coraz mniejszej liczby specjalistów z niektórych dziedzin.

Są jednak dobre rozwiązania, a do takich należy zapis związany z macierzyństwem, który rozwiąże obecną sytuację, w której kobieta w ciąży z przeciwwskazaniami do pracy dyżurowej i tak musi odrabiać dyżury po urodzeniu dziecka.  Za korzystne też uznał propozycje, by przystępować do LEK i LDEK na ostatnim roku studiów medycznych, a PES zdawać na ostatnim roku specjalizacji. Projekt przewiduje także wprowadzenie bazy pytań  oraz ogólnopolskiego systemu rekrutacji na specjalizacje.

Więcej: gazetalekarska.pl