NRL krytycznie o wzorach dokumentów

en
11-12-2019, 08:30
Prezydium NRL wypowiedziało się na temat projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

W nowym rozporządzeniu powinien znaleźć się zapis potwierdzający, że dokumenty stwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wydane przed dniem wejścia w życie zmian - zachowują ważność. Celem zmian jest bowiem jedynie umożliwienie wydawania dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty po 1 stycznia 2020 r., nie przewiduje się natomiast wymiany wszystkich dotychczasowych dokumentów stwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Z uwagi na to, że okręgowe izby lekarskie posiadają obecnie znaczną liczbę dokumentów Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, wydrukowanych według dotychczasowego wzoru, określonego rozporządzeniem ministra zdrowia z 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 182, poz. 1785) proponuje się dodanie zapisu stwierdzającego, że dotychczasowe dokumenty Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty mogą być wykorzystane przez okręgowe izby lekarskie do wyczerpania zapasów.

Zastrzeżenia budzi wzór okładki zewnętrznej do dokumentu, określa on bowiem tylko pierwszą stronę okładki (zewnętrzną), pomija natomiast wzór strony czwartej okładki (zewnętrznej). Dotychczasowe rozporządzenie ministra zdrowia z  16 czerwca 2003 r. ustalało prawidłowo wzór całej okładki, uwzględniając także stronę czwartą (zewnętrzną).

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje utrzymanie wzoru okładki zawartego w dotychczasowym rozporządzeniu.

Stanowisko NRL Nr 120/19/P-VIII z 6 grudnia 2019 r. 
Więcej: nil.org.pl