PTS w wirze szkoleń

en
09-12-2019, 11:25
Grudzień w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym przebiegnie pracowicie na szkoleniach i warsztatach z różnych dziedzin.

Lublin 
Ergonomia pracy stomatologicznej w ujęciu fizjoterapeutycznym, wykład wygłosi dr n. med. Michał Ginsz

data: 9 grudnia godz. 10:30
miejsce: Aula Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4, Lublin

Częstochowa
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji medycznej. RODO. Prezentacja programu FELG Dent, wykład wygłosi  Bartosz Boroń wraz z współorganizatorem FELG Software Sp. z o.o.

data: 10 grudnia godz. 10:00-12:00
miejsce: OlL w Częstochowie ul. Generała Józefa Zajączka 5

Łódź
Zebranie naukowo-szkoleniowe: 
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM):
Co czeka gabinet po wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?
Bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji medycznej
RODO
Prezentacja Programu FELG Dent firmy Felg Software
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM):
Prezentacja Programu Simple Care firmy Hakon Software
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM):
Prezentacja Programu ProDentis firmy INFOTEL SOFTWARE Sp. z o.o.
obsługa e-recept i e-zwolnień

data: 12 grudnia  godz. 11:30
miejsce: CKD ul. Pomorska 251, Sala 1.27

Koszalin
Diagnostyka radiologiczna w stomatologii, wykład wygłosi prof. Ingrid Różyło-Kalinowska

data: 13 grudnia godz.10.00
miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna Plac Polonii 1 w Koszalinie

Zabrze
Zebranie PTS z mikołajkami
Teatrzyk dla dzieci wystawi sztukę "Nawet smok musi myć zęby" siłami słuchaczy II roku Wydziału Higieny Stomatologicznej Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu.
Poza tym w programie dwa referaty naukowe:
- Przegląd współcześnie stosowanych preparatów wspomagających leczenie urazów błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych użytkowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych, wygłoszą lek. dent. Barbara Sekuła-Kamińska, dr n. med. Tomasz Kokot z ACS NZOZ Poradnii Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu
- Etiopatogeneza i leczenie recesji dziąsłowych, wygłosi dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Zachowawczej z Endodoncją SUM w Katowicach

 data: 14 grudnia godz. 10:00–13:30
miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Innowacja w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A

Bydgoszcz
Wstęp do współpracy z laboratorium przy wykonywaniu cyfrowych prac protetycznych, wykład i pokaz praktyczny kompletnego procesu powstawania pracy protetycznej w technice CAD-CAM (od skanu, przez projektowanie pracy i jej wykonanie) - firma Digital Dental Lab techn. dent. Michał Mijal

data: 19 grudnia godz. 10.00
miejsce: sala konferencyjna Bydgoskiej Izby Lekarskiej  – ul. Powstańców Warszawy 11

Szczecin
Szkolenie dla lekarzy dentystów na temat e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia
w programie:
- Czym jest e-Recepta, e-ZLA, e-Skierowanie.
- Krok po korku, co trzeba zrobić aby uruchomić e-receptę w praktyce stomatologicznej – CSIOZ czy inne rozwiązania…
- Jak efektywnie wykorzystać narzędzie IT w procesie EDM.
- KS-PPS to nie tylko narzędzie do rozliczeń z NFZ – jak rozszerzyć jego zakres aby niewielkim nakładem finansowym stał się kompletnym narzędziem dla Stomatologa.
- Aplikacja mobilna VisiMed – realna oszczędność, komunikacja z pacjentem
- Podsumowanie czyli od kiedy trzeba być „e-Ready” – odpowiedzi na pytania

data: 21 grudnia godz. 10:00-12:00
miejsce: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, Szczecin