UM w Białymstoku: kierunek higiena stomatologiczna

ms
04-12-2019, 11:38
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchamia w roku akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunku higiena stomatologiczna. To trzyletnie, studia licencjackie.

Jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny jednego z czterech przedmiotów (do wyboru): biologii, chemii, matematyki lub fizyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji tutaj.

Rejestracja ruszy 4 maja 2020 r.

Kierunek powstaje jako część projektu „Zintegrowany program kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania na UMB.

Studenci będą mieli zajęcia m.in. z: anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, biochemii i biofizyki.

Kierunek ma charakter praktyczny, tak więc szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Obszar kształcenia zawodowego:
- obsługa sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego;
- wykonywanie zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki.

Przekazywana będzie także wiedza z zakresu: 
- psychologii,
- etyki,
- komunikacji interpersonalnej,
- fotografii stomatologii.

Higienistkom wkładana będzie wiedza z zakresu opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych.