Świnoujście też chce mieć dentystów leczących uczniów

ms
04-12-2019, 12:24
Prezydent Gminy Miasto Świnoujście, wzorem poprzedników, zaprosił do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami.

Opieka stomatologiczna dotyczy 3279 uczniów szkół, dla których Gmina Miasto Świnoujście jest organem prowadzącym. Są to:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego,
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki: Technikum Zawodowe nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Oferta powinna zawierać m.in. miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Gminy Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub mailem na adres: we@um.swinoujscie.pl z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Termin składania ofert: najpóźniej do 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00

Osoba wyznaczona do kontaktów: Dorota Królikowska tel. 91 327 06 26.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem