Konieczny wpis w bazie gospodarki odpadami

ms
06-12-2019, 10:02
Lekarze, lekarze dentyści prywatnie praktykujący, jako wytwórcy odpadów, zobowiązani są do uzyskania wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Stosowny formularz rejestrowy (BDO) należy wypełnić i wraz z oświadczeniem przesłać do stosownego urzędu marszałkowskiego.

Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej (od 1 stycznia 2020 r.).

O ile podmiot ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi zarejestrować się w rejestrze BDO, aby uzyskać od marszałka województwa 9 cyfrowy numer rejestrowy.

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne, czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne. Czyli podmioty zobowiązane do ewidencji odpadów.

Brak indywidualnego numeru konta w BDO uniemożliwi lekarzom dentystom prywatnie praktykującym wystawianie karty przekazania odpadów. W takim przypadku firmy zajmujące się odpadami nie będą mogły odebrać odpadów.