Większy budżet NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej, stomatologia - bez zmian

ms
02-12-2019, 10:05
NFZ będzie miał większy budżet na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrost wyniesie 435,832 mln zł (czyli o 0,48 proc. więcej). Stomatologia i tym razem została pominięta. Dobrze to, czy źle, że w zmianach z listopada 2019 r.  - nie ona jedna nie została zasilona dodatkowymi pieniędzmi.

Dodatkowe środki pójdą na sfinansowanie szpitalnictwa oraz kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów i ratowników medycznych.

Fundusz NFZ ogółem wzrósł z 90,665 mld zł do 91,101 mld zł.

Somatologia zadowolić musi się: 1,9 mld zł, w tym koszty (w tys. zł):
Mazowieckiego OW NFZ 239 189
Małopolskiego OW NFZ 211 423
Śląskiego OW NFZ 204 947
Wielkopolskiego OW NFZ 153 704
Lubelskiego OW NFZ 131 093
Łódzkiego OW NFZ 127 196
Dolnośląskiego OW NFZ 122 156 
Podkarpackiego OW NFZ 118 713
Pomorskiego OW NFZ 114 347
Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ 102 846
Zachodniopomorskiego OW NFZ 89 443
Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ 82 610
Świętokrzyskiego OW NFZ 67 221
Podlaskiego OW NFZ 64 830
Opolskiego OW NFZ 42 838
Lubuskiego OW NFZ 42 196