Dostawcy sprzętu RTG dla stomatologii wypełnią nowe obowiązki

ms
29-11-2019, 16:09
Nowy art. 44a ustawy Prawo atomowe zobowiązuje dostawcę urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące lub urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze - do przekazania nabywcy wraz z tym urządzeniem rozszerzonych informacji m.in. o ocenie ryzyka dla pacjentów oraz o zasadach stosowania, testowania i konserwacji sprzętu RTG. Wskazania te będą respektowane - zapewniają dostawcy tego typu urządzeń.

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm dostarczających sprzęt RTG dla stomatologii. Na spotkanie przybyli przedstawiciele następujących firm: KaVo Polska Sp. z o.o., Biomedix, Stern Weber Polska, Amadar Sp. z .o. – czytamy w komunikacie Komisji Stomatologicznej NRL, podpisanym przez Andrzeja Cisłę wiceprezesa NRL i przewodniczącego KS NRL.

Samorząd lekarski reprezentowali Edward Araszkiewicz – ekspert Komisji Stomatologicznej NRL w zakresie ochrony radiologicznej w stomatologii oraz dr Jerzy Gryko przewodniczący Zespołu NRL ds. Praktyk Lekarskich.

Przedmiotem spotkania była dyskusja nad optymalizacją procesu wdrożenia nowych regulacji w zakresie bezpiecznego stosowania rentgenowskich aparatów stomatologicznych, wynikających z nowelizacji ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj. Dz.U. nr 1792 z 2019 r.).

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili nowy art. 44a ustawy Prawo atomowe, który zobowiązuje dostawcę urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące lub urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze - do przekazania nabywcy wraz z tym urządzeniem następujących informacji:
- dotyczących narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia,
- wskazujących, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu,
- dotyczących oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego zwrócili uwagę, że wskazane przepis ustawy Prawo atomowe należy łączyć z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325), a w szczególności z:
§ 2 pkt 2, który wskazuje, że producent powinien podać informacje o rozkładach mocy dawki wokół zestawu rentgenowskiego oraz wyniki pomiarów dozymetrycznych wykonanych wokół danego urządzenia, oraz
§ 31, który odnosi się do zabezpieczenia przed promieniowaniem ubocznym i określa moc dawki promieniowania dla aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć zewnątrzustnych (nie może ona przekraczać 0,25 mGy/h).

Uczestnicy spotkania wymienili się swoimi poglądami i oczekiwaniami w przedmiotowym zakresie. W konkluzji spotkania ustalono, że dostawcy sprzętu RTG  powinni przekazywać nabywcom sprzętu RTG  komplet dokumentów  wynikających z ww. przepisów. Przedstawiciele samorządu lekarskiego zwrócili również uwagę, żeby treść tych dokumentów była w języku polskim.