Prolongata wniosków o dofinansowanie zakupu rozwiązań informatycznych

ms
02-12-2019, 07:52
Wnioski o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania można składać nieco dłużej, nie do 19 a do 31 grudnia 2019 r.  - wynika ze zmienionego zarządzenia prezesa NFZ z 26 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców.

Jednocześnie przedłużono do 21 stycznia 2020 r. termin udzielania dofinansowania i przekazywania uprawnionym świadczeniodawcom środków finansowych.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców (także w zakresie stomatologii) na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania w 2018 lub w 2019 r., które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł (w szczególności dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców).

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez świadczeniodawcę jest wystawienie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, recepty w formie elektronicznej oraz złożenie do odpowiedniego OW NFZ prawidłowo wypełnionej dokumentacji:
- wniosku o udzielenie dofinansowania,
- specyfikacji dofinansowania,
- kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. lub 2019 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania.