Burmistrz Cieszyna dopełnia formalności w poszukiwaniu dentystów

ms
29-11-2019, 12:52
Władze Cieszyna także chcą podpisać porozumienie, dzięki któremu problem z opieka stomatologiczną nad uczniami byłby, przynajmniej formalnie, załatwiony. Chodzi o siedem szkół podstawowych.

Wykaz szkół podstawowych, które chciałyby powierzyć swoje dzieci opiece stomatologicznej (w nawiasie liczba uczniów):
Nr 1 ul. Matejki 3 43-400 Cieszyn (162)
Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich ul. Chopina 37 43-400 Cieszyn (318)
Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi im Janusza Korczaka ul. Gen. J. Hallera 8 43-400 Cieszyn (400)
Nr 4 Pl. Wolności 7a 43-400 Cieszyn (176)
Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 1 43-400 Cieszyn (177)
Nr 6 z Oddz. Przedszkolnymi ul. Katowicka 68 43-400 Cieszyn (65)
Nr 7 ul. Bielska 247 43-400 Cieszyn  (117)

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem odpowiedzialnym a lekarzem dentystą. Realizacja zdania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1, nr tel. 33 479 43 36.

Wstępne deklaracje współpracy, obejmujące liczbę uczniów, którym może zostać udzielona opieka, należy składać w pok. nr 103 Centrum Usług Wspólnych lub na adres cuw@um.cieszvn.pl do 6 grudnia 2019 r.