Leczenie wg taktyki "hit &run" doprowadziło dentystę do utraty licencji

smn
13-03-2020, 09:06
Za leczenie niezgodne ze standardami amerykański dentysta stracił licencję na wykonywanie zawodu, a w dodatku ma zapłacić swoim pacjentom w sumie 500 tys. USD.  Tak zadecydował New Jersey State Board of Dentistry.

Stomatolog Andrew Maron ma wypłacić leczącym się u niego osobom ponad 500 tys. USD, aż tyle wyniosły kary oraz refundacja kosztów należnych jego pacjentom.

Maron prowadził praktykę stomatologiczną w czterech różnych lokalizacjach i świadczył usługi głównie w zakresie chirurgii stomatologicznej. Utracił licencję stomatologa po tym jak wielokrotnie udowodniono mu rażące niedbalstwo i winę za uchybienia wiedzy medycznej w 2015 r.

Generalnie w raporcie na jego temat stwierdzono, że w sposób jawny lekceważył dobrostan pacjentów, co tym bardziej zasługuje na negatywną ocenę, że wielu spośród jego pacjentów było ludźmi ubogimi, w podeszłym wieku, lub niepełnosprawnymi.

Zgodnie z przeprowadzonym dochodzeniem, w przypadku 17 osób, które były pacjentami Marona w okresie pięciu lat dopatrzono się poważnych zaniedbań. A do takich należało:
- usuwanie zębów i zastępowanie ich implantami zębowymi bez uwzględniania możliwości odtworzenia naturalnego zęba,
- wszczepianie implantów, które się nie przyjmowały, co niekiedy bywało groźne dla zdrowia, gdyż w kilku przypadkach zdarzyło się że pacjenci połykali implanty,
- planowanie i prowadzenie leczenia bez uwzględnienia możliwości finansowych pacjenta,
- planowanie i omawianie leczenia z pacjentami, którzy byli już pod wpływem środków znieczulających,
- nakłanianie starszych osób do założenia implantów bez przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki, wywiadu, rozmowy informującej na temat zabiegu,
- wywieranie nacisku na pacjentów, by zaciągali kredyty na leczenie stomatologiczne,
- nieuwzględnianie historii medycznej pacjentów,
- wystawianie niedokładnych i zawyżonych rachunków za usługi.

- Dla większości lekarzy dentystów zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów są najważniejsze, jednak w przypadku tego lekarza główną wartością był dochód. Niestety taka postawa niszczy społeczne zaufanie do całej grupy zawodowej, mówił prokurator stanu New Jersey New Jersey Gurbir S. Grewal.

Więcej: Dentistrytoday.com