NFZ w Olsztynie: nominalny spadek nakładów na leczenie stomatologiczne

ms
21-11-2019, 07:59
Larum grają. Na stronie Warmińsko – Mazurskiego OW NFZ zgodnie z planem finansowym na 2020 r. pozycja leczenie stomatologiczne jest nominalnie o przeszło 3 proc. niższa niż w 2019 r.

Oczywiście plany, szczególnie te na rok przyszły są wielokrotnie zmieniane, ale tendencja jest alarmująca.

Na świadczenia stomatologiczne w 2019 r. Warmińsko – Mazurski OW NFZ pierwotnie przeznaczył 81,44 mln zł, natomiast po zmianach (zadekretowanych pod koniec I połowy roku) kwota ta wzrosła do 82,61 mln zł, czyli o 1,4 proc. W tym samym czasie nakłady ogółem wzrosnąć miały z 2,96 mld zł do 3,11 mld zł, czyli o 5,1 proc.

To co prezentuje OW NFZ w Olsztynie w ramach przymiarek do 2020 r. wygląda tak, że na leczenie stomatologiczne przeznacza się tylko 80,13 mln zł. Plany na przyszły rok zakładają jednocześnie wzrost nakładów ogółem do 3,151 mld zł.

W związku ze zmianami z połowy 2019 r. udział finansowy świadczeń stomatologicznych w stosunku do nakładów ogółem spadł z 2,75 proc. do 2,66 proc. Przy propozycjach na 2020 r. wskaźnik ten zmniejszyłby się do 2,54 proc.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem