Kraków: dr n med. Jadwiga Ciepły koordynatorem ds. próchnicy dzieci

en
13-11-2019, 11:33
W Krakowskiej Radzie Zdrowi dr n. med. Jadwiga Ciepły odpowiada za koordynowanie programu profilaktyki próchnicy u dzieci.

Dr n. med. Jadwiga Ciepły, wykładowca w Pracowni Stomatologii Dziecięcej, Instytutu Stomatologii UJ CM oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej będzie pełniła funkcję koordynatora ds programu profilaktyki próchnicy dzieci w Krakowskiej Radzie Zdrowia (kadencja 2019-2021) powołanej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Rada pełni funkcję doradczą dla prezydenta miasta Krakowa w zakresie ochrony zdrowia.

Do jej zadań należy m.in.:
- przedstawianie uwag i opinii do programów polityki zdrowotnej,
- zgłaszanie propozycji odnośnie funkcjonowania ochrony zdrowia w Krakowie,
- inicjowanie współpracy z podmiotami tworzącymi szpitale, opiniowanie raportów o stanie zdrowia mieszkańców i jego uwarunkowaniach,
- ocena sytuacji epidemiologicznej, analiza efektywności programów polityki zdrowotnej realizowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”,
- opracowanie założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”,
- monitorowanie i ocena stanu zdrowia mieszkańców,
- przedstawianie propozycji edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych odbiorców,
- działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.

Więcej: krakow.pl