W Częstochowie opieka stomatologiczna dla uczniów zapewniona

PAP/RZ
07-11-2019, 09:47
Ponad 26 tys. uczennic i uczniów 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które będą udzielać bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dzieciom i młodzieży ze szkół, których organem prowadzącym jest Częstochowa.

Obowiązek zawierania takich porozumień nakłada na samorządy ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszła w życie we wrześniu tego roku. W Częstochowie podpisano je z 14 podmiotami, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi stomatologiczne. W porozumieniu określono m.in. liczbę uczniów pozostających pod opieką poszczególnych placówek, godziny realizacji świadczeń zdrowotnych i zasady ich udzielania w sytuacjach nagłych, takich jak ból zęba czy uraz - poinformował w środę urząd miasta.

Zgodnie z zawartą umową placówki będą zobowiązane do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 lat (z wyłączeniem ortodoncji), a także współpracy z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz dyrektorem w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów.

Porozumienie zobowiązuje przychodnie do prowadzenia rejestracji wizyt i dokumentacji medycznej, jej zabezpieczenia i archiwizowania oraz do realizowania świadczeń przez lekarzy dentystów spełniających wymagania określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem nowej ustawy jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w czasie nauki w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Ideą nowych uregulowań jest też zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

Opieka medyczna w szkole obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną i opiekę stomatologiczną. Zgodnie z zapisami ustawy w razie braku gabinetu stomatologicznego w danej szkole organ ją prowadzący ma obowiązek zawarcia porozumień z podmiotami udzielającymi świadczeń z zakresu stomatologii na podstawie umowy z NFZ.

Anna Gumułka (PAP)

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem