Jest praca dla dentystów w powiecie radzyńskim

ms
09-11-2019, 07:11
Władze powiatu radzyńskiego zapraszają podmioty lecznicze (lekarzy dentystów) do współpracy w zakresie świadczeń stomatologicznych dedykowanych uczniom z trzech szkół usytuowanych na terenie powiatu.

Przedmiotem współpracy jest realizacja świadczeń w zakresie:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia – w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
- współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Dostępem do świadczeń objęci byliby uczniowie szkół, w których nie funkcjonują gabinety stomatologiczne:
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim,
Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Formularze wstępnej deklaracji współpracy należy złożyć do 15 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, ul. Plac Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, Punkt Informacyjny (parter).

Dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Wydział Edukacji, tel. 833 527 783, e-mail: edukacja@pra.pl.