Podkarpackie: Program „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej”

ms
06-11-2019, 07:40
W listopadzie 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego prowadzone są badania epidemiologiczne stanu zdrowia dzieci w wieku  7 i 12 lat. Badania, realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016 – 2020”, nadzoruje kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Badania wykonywane są co roku. Bierze w nich udział określona liczba osób z danej grupy wiekowej: średnio jest to dwa tysiące dzieci w jednej grupie wiekowej (uczestników wyłania się w wyniku losowania).

Badania są uzupełnione o działania edukacyjne promujące zdrowie jamy ustnej.

Celem głównym prowadzonych badań jest:
- ogólna ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci;
- sprawdzenie, jakie zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe wpływają na stwierdzony w badaniach stomatologiczny stan zdrowia;
- określenie jaka jest dostępność do opieki stomatologicznej;
- wskazanie potrzeb profilaktyczno – leczniczych.

Na podstawie badań prowadzonych w programie wypracowana ma być strategia i programy, które pozwolą poprawić stan zdrowia jamy ustnej.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem