W Opocznie będą leczyć zęby dzieciom na NFZ

smn
05-11-2019, 06:41
Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała, że udało się wyłonić w konkursie ofert świadczeniodawcę, który będzie realizował opiekę stomatologiczną dla dzieci.

Umowa na realizację świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. została podpisana od 1 listopada 2019 r. w Opocznie

Świadczeniodawcą został NZOZ "VITA-MED"S.C. w Opocznie.
Dzieci będą przyjmowane w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 1

Źródło: nfz-lodz.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Iluzje i mity w medycynie