Współcześni Brytyjczycy mają gorsze zęby niż w XVII wieku!

smn
13-11-2019, 13:13
Naukowcy porównali stan zębów współcześnie żyjących mieszkańców Wielkiej Brytanii i ich poprzedników sprzed lat trzystu. Czy wyniki powinny zawstydzać brytyjski system opieki stomatologicznej?

Z badania wynika, że przeciętnemu Brytyjczykowi, żyjącemu przed 300 laty brakowało (lub miał poważnie zniszczonych przez próchnicę) średnio 9 zębów. 

Niestety we współczesnym społeczeństwie sytuacja wygląda znacznie gorzej. Na podstawie analizy danych ponad 2 tys. Londyńczyków wynika, że  mieszkaniec stolicy Wielkiej Brytanii ma poważnie zniszczonych lub brakuje mu średnio 13,5 zęba.

Mimo braku opieki stomatologicznej 300 lat temu ludzie byli mniej narażeni na próchnicę zębów niż obecnie. W XVII w. cukier był drogim, luksusowym produktem.  Wrażenie robi już samo proste zestawienie rocznego spożycia cukru: 300 lat temu było to 1,8 kg na głowę, a obecnie aż 23 kg na mieszkańca Wielkiej Brytanii.

Obecnie wśród brytyjskich dzieci na porządku dziennym jest jedzenie dawki cukru trzykrotnie przekraczającej zalecane limity.

Więcej: dailymail.co.uk