Stomatologia: wręczono akty powołania konsultantów medycznych na Mazowszu

ms
31-10-2019, 10:38
Jedenaścioro specjalistów, z czego dziesięcioro - kolejną kadencję, będzie pełnić funkcję wojewódzkich konsultantów medycznych. W tym gronie znalazła się dwójka dentystów.

Akty powołania wręczyli wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Halina Krajkowska, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejną, pięcioletnią kadencję konsultanta medycznego rozpoczną m.in.:
- dr hab. Jolanta Kostrzewa – Janicka – zatrudniona w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej została powołana 1 września 2019 r.,
- prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz – kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej został powołany 6 czerwca 2019 r.,
- prof. dr hab. Małgorzata Zadurska – kierownik Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji została powołana 1 października 2019 r. 

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rolą konsultantów jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.

W województwie mazowieckim powołanych jest ponad stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja trwa pięć lat.