Proxima ze „Świdnickim Gryfem”

ms
23-10-2019, 09:31
Proxima spółka partnerska lekarze dentyści Oleksy i Karaszewski - Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii uzyskała nagrodę „Świdnicki Gryf” w kategorii zdrowie i uroda. Nagroda jest przyznawana przez samorząd Świdnicy i Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Jej główny cel to wyróżnienie i promowanie firm ze Świdnicy.

„Świdnickie Gryfy” jest  nagrodą przyznawaną przez samorząd miasta Świdnicy i Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Jej główny cel to wyróżnienie i promowanie firm z tego miasta.

Przypomnijmy, że Proxima wygrała konkurs ogłoszony przez Gminę Miasta Świdnica na realizację programu profilaktyki "W Świdnicy bez próchnicy". Program jest realizowany w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Miasta Gminy Świdnica i obejmuje dzieci od roku szkolnego 2018/2019 dzieci w wieku 6 i 7 lat.

Program zapoczątkowano we wrześniu 2018 r. a ma być zakończony w czerwcu 2020 r.

Z opieki stomatologicznej skorzysta ok. 1000 dzieci.

W ramach programu rodzice zostaną zaproszeni na spotkania edukacyjne na temat profilaktyki jamy ustnej ich dzieci. Dla dzieci objętych programem są przeprowadzone spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Zajęcia mają formę warsztatów a każde dziecko otrzymuje kubek i szczotkę do mycia zębów.

W następnym etapie dzieci mają przeprowadzone badania stomatologiczne a w razie potrzeby - lakowane zęby stałe.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem