Gmina Chojnów nie ogląda się za dentystą w szkole

ms
25-10-2019, 09:37
Projekt "Profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży z Gminy Chojnów" będzie realizowany do grudnia 2020 r. W całości finansowany jest ze środków budżetu gminy a jego koszt wyniesie 103,4 tys. zł (34,5 tys. zł rocznie, gdyż realizowany jest od 2018 r). Koszt jednostkowy to 22 zł na osobę (przegląd stomatologiczny - 20 zł oraz działania edukacyjne - 2 zł).

W październiku 2019 r. ruszył drugi etap "Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży z Gminy Chojnów". Badania jamy ustnej przeprowadzono w przychodni medycznej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Krzywej. Jako pierwsi na fotel stomatologiczny usiedli uczniowie "zerówki" Szkoły Podstawowej w Krzywej im. 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W przychodni przed badaniami z dziećmi spotkała się Barbara Dyrka, kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Krzywej.

Program, którego głównym celem programu jest obniżenie wartości wskaźnika występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu uzębienia dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat zamieszkujących gminę Chojnów - powstał z inicjatywy wójta gminy Chojnów Andrzeja Pyrza.

Dodatkowe koszty składowe programu: wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych (1 tys. zł), zakup nagród dla uczestników konkursów o wiedzy związanej z higieną jamy ustnej (2 398 zł), koordynacja w tym wynagrodzenie dla koordynatora programu (600 zł) oraz koszty kampanii promocyjnej projektu (500 zł).

Populację docelową stanowią dzieci zamieszkujące gminę Chojnów w wieku 1-18 lat oraz ich rodzice i opiekuni prawni. Projekt zakłada, że w programie weźmie udział 1 363 osób, co stanowi ok. 70 proc. populacji docelowej. Szacunki te wynikają z przyjętego założenia, że nie wszyscy rodzice wyrażą zgodę na udział dziecka w programie. Kryterium kwalifikacji będzie wiek, uczęszczanie do placówek oświatowych na terenie gminy Chojnów oraz pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych).

Program w całości jest finansowany z budżetu gminy Chojnów.

Interwencje w ramach programu:
- działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych);
- badanie stomatologiczne obejmujące ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia i zgryzu oraz oznaczenie wskaźnika PUW. Edukacja dzieci odbywa się podczas cyklicznych pogadanek w grupach ok. 20-30 osobowych (klasa szkolna).

Ponadto dzieci podczas przeglądów profilaktycznych biorą udział w indywidualnych rozmowach edukacyjnych.

Część edukacyjną programu kończy konkurs wiedzy dla dzieci na temat próchnicy. 

W projekcie programu zaplanowano również przeprowadzenie badania stomatologicznego.