RP AOTMiT o zdjęciach pantomograficznych z poślizgiem

ms
23-10-2019, 10:01
We wrześniu informowaliśmy, że AOTMiT na posiedzeniu 21 października przygotuje stanowisko w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: zdjęcia pantomograficzne. Ten punkt obrad Rady Przejrzystości przeniesiono na 28 października 2019 r.

Chodzi o przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:
- zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na dwa lata na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych
oraz
- rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem