„Sapientia” o zawodach: asystenta, higienisty i technika dentystycznego

en
22-10-2019, 12:36
Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” (17 października w Lublinie) opracowano propozycje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego dla zawodów: asystent dentystyczny, higienista dentystyczny oraz technik dentystyczny.

Konsultacje dotyczące edukacji wynikają z obowiązków statutowych PTEMD „Sapientia”.

Po konsultacjach stanowisko PTEMD „Sapientia” zostanie przesłane do Ministerstwa Zdrowia, które finalizuje prace nad ustawą o zawodach medycznych, dotąd ustawą nieobjętych.

Ministerstwo Zdrowia niestety wyznaczyło zbyt krótki czas do przeprowadzenia konsultacji w szerszym gronie członków Stowarzyszenia.