Wysoka dynamika cen usług stomatologicznych we wrześniu 2019 r.

ms
24-10-2019, 09:01
Ceny usług stomatologicznych we wrześniu 2019 r. wzrosły aż o 0,8 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r. (o 0,2 proc. w relacji sierpień – lipiec 2019 r.) – podał GUS. W tym samym czasie ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się.

Dynamika cen usług stomatologicznych we wrześniu  2019 r., określona na poziomie 0,8 proc., nie była największa (w porównaniu z innymi sferami ochrony zdrowia), gdyż w tym samym czasie usługi lekarskie podrożały o 0,9 proc. Taki sam wzrost cen co usług stomatologicznych wystąpił w wyrobach farmaceutycznych (0,8 proc.). Niższa dynamika dotyczyła usług szpitalnych i sanatoryjnych (wzrost o 0,1 proc.) oraz cen urządzeń i sprzętu terapeutycznego (o 0,4 proc.). 

Według GUS, ceny usług stomatologicznych we wrześniu 2019 r. w porównaniu z wrześniem 2018 r. wzrosły o 4,1 proc., a lekarskich aż o 6,2 proc. (2,6 proc. średnio w ochronie zdrowia).

Z kolei ceny usług stomatologicznych od stycznia do września 2019 r., w porównaniu z okresem od stycznia do września 2018 r. wzrosły o 3,6 proc. (o 5,0 proc. lekarskich i o 2,1 proc. - wydatki ogółem na zdrowie).

Ceny u dentystów we wrześniu 2019 r., wobec tych z grudnia 2018 r., zwiększyły się o  3,3 proc. (aż o 5,2 proc. usług lekarskich, zaś w sektorze usług zdrowotnych średnio o 2,2 proc.).