Marki wstępują w szranki walczących o dentystów (dla 4 tys. dzieci)

ms
19-10-2019, 07:45
Burmistrz Marek zaprosił lekarzy dentystów do współpracy. Ma ona obejmować zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych uczniów. Chodzi o objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
- świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach ul. Okólna 14 (liczba dzieci 950);
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków ul. Szkolna 9 (693);
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku ul. Pomnikowa 21 (783);
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota ul.  Duża 3 (819);
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II ul. Piłsudskiego 96 (347);
Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Wczasowa 5 (409).

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z władzami Marek.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oferty należy złożyć do 30 października 2019 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, Marki (pokój nr 13).

Dodatkowe informacje: Centrum Usług Wspólnych w Markach, tel. 22 771 35 86 wew. 19, mail: aleksandra.kryska@marki.pl