PTS u Rzecznika Praw Pacjenta o edukacji stomatologicznej dzieci

en
18-10-2019, 08:54
Podczas spotkania przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego ustalono, że na program nauczania przedmiotu „Wiedza o zdrowiu”, powinny składać się również lekcje na temat właściwych zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

W sierpniu 2019 r. Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Zdrowia wprowadzenie przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu” do szkolnego programu nauczania. W wystąpieniu do szefów obu resortów RPP wskazał wstępny zakres przedmiotu.

W liście do RPP Polskie Towarzystwo Stomatologiczne ideę wsparło, jednocześnie wskazując konieczność uzupełnienia projektu o treści w zakresie zdrowia jamy ustnej. Kwestię tę omówiono podczas spotkania w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

W spotkaniu wzięli udział zastępca RPP Grzegorz Błażewicz oraz Agnieszka Wernik, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, natomiast Polskie Towarzystwo Stomatologiczne reprezentowali prof. Marzena Dominiak, prezydent oraz Piotr Flejszar, dyrektor Biura ZG PTS.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wprowadzenie do programu nauczania przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” nie jest łatwym zadaniem, wymaga czasu i wspólnych wysiłków. Choć pierwsze reakcje na wystąpienie RPP nie są hurraoptymistyczne, nikt jednak nie składa broni. Prof. Marzena Dominiak zobowiązała się wspierać dążenia RPP w ramach kompetencji i możliwości PTS.

– Bardzo cieszę się, że udało nam się spotkać w tym gronie. Rozmowa była bardzo inspirująca i nie dotyczyła jedynie przedmiotu “Wiedza o zdrowiu”. To ważne, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest otwarte na współpracę, szczególnie w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej. Świadomość stomatologiczna Polaków, biorąc pod uwagę statystyki występowania chorób jamy ustnej, jest znikoma, ważne jest więc każde wsparcie. Wraz z ministrem Grzegorzem Błażewiczem omówiliśmy wszelakie możliwości wspólnych działań m.in.
- przygotowanie poradnika stomatologicznego dla rodziców,
- uzupełnienie infolinii telefonicznej RPP o dyżury eksperta z zakresu stomatologii, 
- potencjalne inicjatywy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2020 i kampanii „Polska mówi #aaa!”.

W trakcie spotkania dyskutowano także o opiece stomatologicznej w szkołach, a zwłaszcza o kompetencjach w ramach fluoryzacji, świadczeniach realizowanych w dentobusach, ruchu „antykanałowców”, a nawet o przepisach w zakresie diagnostyki onkologicznej i koszyku świadczeń, w którym istnieje deficyt w kwestii refundowanego badania pantomografem – podsumowała spotkanie prof. Marzena Dominiak.

Więcej: pts.net.pl