Ośrodki medyczne i politechniczne o biomateriałach w stomatologii

en
20-10-2019, 08:31
XIX krajowa konferencja na temat biomateriałów zgromadziła naukowców z ośrodków medycznych i politechnicznych. W Ustroniu dyskutowano o zagadnieniach związanych z mechaniką w stomatologii.

Na spotkaniu w Ustroniu dyskutowano na temat osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
- technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,
- zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
- biomechaniki układu stomatognatycznego,
- oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych oraz biotechnologii materiałów.

Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Katedra Protetyki
i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski.

Wśród ekspertów znaleźli się:
prof. Jacek Kasperski (kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚUM),
dr hab. Anna Starzyńska, prof. GUMed (kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej GUMed),
dr hab. inż Grzegorz Chladek, prof. PŚ (Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska),  dr hab. Małgorzata Pihut, prof. UJ (kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Jagieloński).