Higienistki: zmiany na lepsze muszą nastąpić

ms
17-10-2019, 08:00
Mocny głos, optujący za kształceniem higienistek stomatologicznych w ramach trzyletniego licencjatu, przy jednoczesnej likwidacji kształcenia w oparciu o dwuletnie szkoły policealne pojawił się w trakcie debaty „Higienistka – najlepszą inwestycją dentysty?” (wydarzenie miało miejsce podczas CEDE 2019).

Wskazanie to było czymś odmiennym wobec tego, na co stawiają wypowiadające się w ankiecie infoDENT24.pl higienistki. Większość z nich nie chce zmian, które - co prawda - mogłyby skutkować wyższymi umiejętnościami po skończeniu nauki, ale także wiązałyby się z większymi wymogami, warunkującymi rozpoczęcie nauki, a i sam proces nauczania byłby zdecydowanie bardziej absorbujący. Nie wszystkie kandydatki na higienistki widzą się w roli studentek.

Czy w takiej sytuacji higienistki mogą żądać większej niezależności w wykonywaniu obowiązków służbowych, zwiększenia zakresu kompetencji, oczywiście przy wyższym poziomie odpowiedzialności? Okazuje się, że duży odsetek higienistek wcale tego nie oczekuje, zdając sobie sprawę z tego, że poziom prezentowanych przez nie umiejętności nie odpowiada stojącym przed nimi wyzwaniom.

A zatem status quo? Niekoniecznie! Z ankiety wynika, że duża grupa higienistek nie jest zadowolona ze swojej pozycji w gabinecie stomatologicznym. Nie sposób się temu dziwić, skoro często spadają na nie obowiązki dalekie od wyuczonych umiejętności. I nie są to sytuacje, dzięki którym higienistki mogą się poczuć jako osoby od specjalnych poruczeń, raczej jako wykonawczynie zadań realizowanych na co dzień m.in. przez serwisy sprzątające.

Co na to pracodawcy? Ci mają wiele uwag do poziomu świadczonych przez higienistki usług. Twierdzą, że przydatność do zawodu osoby, która dopiero co ukończyła szkołę - nie jest znacząca. To dopiero w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych pojawia się doświadczenie usprawiedliwiające samodzielne realizowanie procedur, oczywiście pod nadzorem lekarza dentysty.

Na taką sytuację nakładają się oczekiwania higienistek co do wynagrodzenia. Trudno się im dziwić, że chciałyby czerpać korzyści z ciężkiej i odpowiedzialnej przecież pracy z pacjentami w formule: procent od wartości realizowanych procedur. Trudno się dziwić higienistkom, że chciałyby mieć zapewnioną określoną podstawę finansową, gdyby przypisanych im pacjentów było niezbyt wielu. Trudno się dziwić higienistkom, że chciałyby również mieć - przynajmniej podstawowe - uprawnienia pracownicze, szczególnie gdy absorbuje je nie tylko praca zawodowa, ale także życie rodzinne, wypełnione obowiązkami związanymi z macierzyństwem.

Trudno się jednak dziwić właścicielom, szczególnie małych gabinetów stomatologicznych, że niechętnie roztaczają nad higienistkami parasol socjalny, biorąc na siebie w całości ryzyko biznesowe związane ze zmienną skalą popytu na świadczone usługi stomatologiczne.

W debacie aktywnie uczestniczyły higienistki stomatologiczne, które widzą konieczność zmian, bo są wyjątkowo dobrze wykształcone, bo posiadają ambicje, bo mają jasno określone cele, bo wiedzą co trzeba zrobić, aby ograniczyć do minimum przestrzeń pomiędzy stanem aktualnym a stanem pożądanym. To osoby, które lokują się po prawej stronie wykresu Gaussa. Prawdopodobieństwo, że większość higienistek stomatologicznych ma podobne priorytety - jest niewielkie (pokazują to wyniki ankiety). Rozkład normalny, opisany krzywą Gaussa (środkowa część wykresu), wskazuje, że zdecydowanie większy odsetek higienistek zapewne nie optuje za rewolucyjnymi przeobrażeniami na rynku pracy, chociaż niewątpliwie oczekuje zmian na lepsze.

Niestety to lepsze jeszcze trzeba precyzyjnie zdefiniować.

Czytaj także
Wyniki ankiety „Higienistka - najlepszą inwestycją dentysty?”
Wybrane głosy w debacie „Higienistka – najlepszą inwestycją dentysty?”
Higienistka stomatologiczna w gabinecie - oczyma lekarza dentysty
Higienistka stomatologiczna w gabinecie - oczyma higienistki
Andrzej Cisło o zawodzie higienistki stomatologicznej
Ewa Mazur – Pawłowska o zawodzie higienistki stomatologicznej
Alicja Chowaniec Prażuch o zawodzie higienistki stomatologicznej
Dariusz Paluszek o zawodzie higienistki stomatologicznej
Katarzyna Ostrowska o zawodzie higienistki stomatologicznej
Magdalena Suszyńska o higienistkach stomatologicznych
Karolina Kopciewicz Kozicka o higienistkach stomatologicznych

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem