RPP: dokumentacja medyczna a prawa pacjenta

en
23-10-2019, 10:14
Wydane 20 lutego 2019 r. objaśnienia dotyczą najczęstszych błędów identyfikowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta w prowadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej, przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Teraz RPP dołączył do nich dodatkowe kwestie, z którymi dentysta może się spotkać w praktyce.

Podstawą opracowania objaśnień prawnych są przede wszystkim orzeczenia sądów administracyjnych, które zapadły w prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Objaśnienia zostały uzupełnione o kwestie:
- bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy;
- udostępniania dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta osobie bliskiej;
- podatkowe w części poświęconej wymaganiu podania celu, dla którego pacjent wnosi o udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

Celem wydanych objaśnień prawnych jest wsparcie wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą, w realizacji praw pacjenta i w konsekwencji zabezpieczenie interesów pacjentów.

Zaktualizowane objaśnienia prawne zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RPP w zakładce „objaśnienia prawne”.

 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem