Wielkopolska Izba Lekarska w sprawie e-recept

en
16-10-2019, 10:40
ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej: prawa nabyte lekarzy są naruszane przez obowiązek wyłącznego stosowania e-recepty, który wchodzi w życie 8 stycznia 2020 roku!

ORL WIL apeluje, by Naczelna Rada Lekarska zainteresowała kwestią obowiązku wystawiania recept wyłącznie w formie elektronicznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Samorządowcy wskazują, że ustawa z  28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2019.408 t.j.) wprowadzająca obowiązek stosowania od  8 stycznia 2020 roku e-recepty (poza nielicznymi wyjątkami oraz bez zachowania odpowiednio długiego okresu przejściowego) jako jedynego dopuszczalnego sposobu wystawiania recept lekarskich - narusza art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (2019.03.21). W tej sytuacji część lekarzy i lekarzy dentystów nie będzie mogła wykonywać zawodu.

Zdaniem ORL WIL wobec drastycznego braku lekarzy w Polsce jest to działanie wysoce szkodliwe społecznie, naruszające zasadę ochrony praw słusznie nabytych, wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Więcej: wil.org.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem