Dentyści w Polsce: bardzo umowna statystyka

ms
16-10-2019, 08:02
Popularne zawołanie kibiców, których drużyna kiepsko spisuje się w rozgrywkach ligowych „odwróć tabelę, a nasi na czele” dobrze wpisuje się w statystyki kadr dentystycznych w Polsce. Eurostat podaje, że w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada zaledwie 34 lekarzy dentystów. Według kompleksowego opracowania „Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – charakterystyka demograficzna”, autorstwa NIL wskaźnik ten jest trzykrotnie wyższy.

W pierwszym przypadku niechlubnie zamykamy unijne statystyki, w drugim jesteśmy na trzecim miejscu rankingu. Skąd te dysproporcje? Oczywiście, że opracowanie NIL jest zdecydowanie bardziej precyzyjne, gdyż podaje wiele zmiennych, o których Eurostat nie wspomina.

Zasadnicza różnica tkwi w tym, że unijne wskaźniki odnoszą się do osób faktycznie czynnych zawodowo, a opracowanie NIL - w zasadzie dotyczy lekarzy dentystów posiadających PWZ. Tych jest ponad 37 tys. Zgadza się wówczas, że na 100 tys. rodaków byłoby ok. 100 dentystów. Eurostat podaje jednak, że lekarzy dentystów aktywnie wykonujących zawód (w przeliczeniu na całe etaty) jest w Polsce 12,6 tys. co daje średnią na poziomie 33 – 34. Różnice w obu zestawieniach są tak drastyczne, że trudno je  jakikolwiek porównywać.

Gdyby zastąpić dane Eurostatu informacjami NIL, to Polska w liczbie lekarzy dentystów na 100 tys. mieszkańców plasowałaby się na czele państw UE (za Grecją i Bułgarią).

Oczywiście należy założyć, że przyjęty przez Eurostat algorytm jest spójny, a więc zasady agregowania danych takie same dla wszystkich państw członkowskich. Przyjąć należy zatem, że Polska zamyka stawkę państw UE pod względem liczby lekarzy dentystów na 100 tys. mieszkańców.

Nieco lepiej wypada statystyka dotycząca liczby studentów kończących w ciągu roku studia stomatologiczne (na 100 tys. mieszkańców). Jest ich 2,5. W 12 państwach UE wskaźnik ten jest wyższy, a unijna średnia wynosi 2,7. W tym przypadku dane unijne zbliżone są do tego co można wyczytać z opracowania NIL. Każdego roku PWZ otrzymuje 1000 – 1300 lekarzy dentystów.