Wnioski o dofinansowanie zakupu rozwiązań informatycznych - do 10 grudnia

ms
15-10-2019, 13:12
Wnioski o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania należy składać do 19 grudnia 2019 r.  - wynika z zarządzenia prezesa NFZ 127/2019/DEF  z 26 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców (także w zakresie stomatologii) na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania w 2018 lub w 2019 r., które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł (w szczególności dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców).

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez świadczeniodawcę jest wystawienie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, recepty w formie elektronicznej oraz złożenie do odpowiedniego OW NFZ do 10 grudnia 2019 r. prawidłowo wypełnionej dokumentacji:
- wniosku o udzielenie dofinansowania,
- specyfikacji dofinansowania,
- kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. lub 2019 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

System kształcenia kadr medycznych w Polsce