UM we Wrocławiu: dofinansowanie programu badawczego w stomatologii

ms
11-10-2019, 10:46
Projekt "Opracowanie metody pozyskiwania i izolacji mezenchymatycznych komórek zrębu (MSCs) z zębów na potrzeby regeneracji ubytków kostnych w stomatologii", w ramach konkursu "Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych" (PO Inteligentny Rozwój)  – uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie, które wyniesie 1,86 mln zł, wesprze pracę naukowców Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu to 2,67 mln zł.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Marzena Dominiak, a jej zastępcą - dr Tomasz Gębarowski.

Liczba pkt. w ocenie: 17/25 (piąte miejsce na liście rankingowej).

Dofinansowanie: 100 proc. dla UM we Wrocławiu. 

Liderem przedsięwzięcia jest Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii sp. z o.o.