Błędy w sterylizacji narzędzi stomatologicznych powszechnym zagrożeniem dla zdrowia pacjenta

smn
16-10-2019, 11:53
Międzynarodowa organizacja ECRI Institute działająca w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji wytypowała 10 najbardziej ryzykownych dla pacjenta medycznych procedur i technologii.

Trzynasty rok z rzędu organizacja ECRI Institute publikuje raport o technologiach i procedurach medycznych stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia pacjenta. ECRI Institute opiera się na bazach danych przypadków odnotowywanych w publicznej i prywatnej służbie zdrowia, wynikach testów sprzętu medycznego oraz badanych przez ten Instytut przypadkach zaistniałych błędów medycznych.

Trzy pierwsze miejsca na liście tych zagrożeń zajmują:
- niewłaściwe użycie staplera do szwu mechanicznego,
- błędy w trakcie badania ultrasonograficznego "point of care" (ang. point of care ultrasound), czyli badania wykonywanego przez lekarza przy łóżku pacjenta,
- niedokładna sterylizacja prowadzona w gabinetach stomatologicznych i lekarskich.

Niewystarczająca sterylizacja w gabinetach stomatologicznych, lekarskich i laboratoriach może grozić pacjentom ekspozycją na niebezpieczne narzędzia, czy implanty, czyli na kontakt z chorobotwórczymi drobnoustrojami przestrzega - w raporcie ECRI Institute. Do tego typu zagrożenia dochodzi wszędzie tam, gdzie odbywają się inwazyjne zabiegi z naruszeniem tkanek. 

Więcej: dentistrytoday.com

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem