UM we Wrocławiu: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny przestaje istnieć

smn
08-10-2019, 07:56
Zmiany wprowadzone przez Ustawę 2.0 sprawiły, że Wydział Lekarsko-Stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu przestanie istnieć. Pełnił rolę edukacyjną i naukową przez 19 lat.


Ostatnia rada wydziału 1 października 2019 r. była też końcem funkcjonowania jednostki w obecnym kształcie. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny rozpoczął działanie w 2000 r., w październiku 2003 zyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a następnie habilitacji, przypominała historię wydziału jego dziekan prof. Małgorzata Radwa-Oczko. 

Założycielem jednostki był prof. Marek Ziętek. - Łatwo jest coś wymyślić, dużo trudniej zorganizować -podkreślała dziekan - dziękując prof. Ziętkowi. Były rektor otrzymał nie tylko piękny bukiet, ale też gorące brawa.

- Zorganizować było dużo trudniej, niż zlikwidować, to fakt - mówił prof. Marek Ziętek, podkreślając, że tę "dobrą zmianę" zafundowali rządzący i nie pozostaje nic innego jak się do niej dostosować. - Walczmy o każdego dentystę w tym wielkim wydziale, walczmy o swój rozwój - apelował pierwszy dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

W czasie wystąpienia prof. Małgorzaty Radwan-Oczko nie zabrakło przypomnienia o wielkim marzeniu i jeszcze większej potrzebie wrocławskiej stomatologii - nowej lokalizacji. W obecnej studenci i pracownicy wydziału już od dawna się nie mieszczą. Dziekan zaprezentowała nawet gotowe koncepcje architektoniczne, które jak z goryczą podkreśliła - trafiły do szuflady.

- Wyciągniemy je z tych szuflad - deklarował reprezentujący władze rektorskie prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel i zapewnił, że potrzeba nowej siedziby, stwarzającej wrocławskim stomatologom odpowiednie warunki dla pracy jest dostrzegana przez władze uczelni. Odczytał też list od pełniącego obowiązki rektora prof. Piotra Ponikowskiego, w którym podkreślał miejsce wrocławskiej stomatologii w kraju i na świecie, zapewniając że na pewno będzie ono odpowiednio podkreślone w nowej strukturze uczelni.

Obawy o to, jak dentyści poradzą sobie w połączonym, potężnym Wydziale Lekarskim, powracały na uroczystości często. Prof. Małgorzata Radwan-Oczko podkreślała, że na 1163 pracowników, tylko niespełna 200 pochodzić będzie z WL-S, a przecież część z nich też jest lekarzami. - Nie zamierzamy Was wchłonąć - zapewniała obecna na uroczystości dziekan Wydziału Lekarskiego,prof. Małgorzata Sobieszczańska.

 Za wartości wniesione w funkcjonowanie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego - wręczone zostały Medale im. prof. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego. Otrzymali je:

prof. Piotr Dzięgiel - Prorektor ds. dydaktyki UMW
prof. Małgorzata Sobieszczańska - Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. Joanna Rosińczuk - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. Joanna Rymaszewska - Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
Elżbieta Urban - Kwestor UMW
dr Marta Kamila Pilar
dr hab. Danuta Nowakowska
dr Anna Sobolewska
dr Zofia Sozańska
prof. Urszula Kaczmarek
dr hab. Henryk Kaczkowski
dr hab. Wiesław Kurlej
dr Jan Nienartowicz
prof. Joanna Antoszewska-Smith
dr Wanda Kozaczyńska z Owińskich

Szczególne podziękowania prof. Małgorzata Radwan-Oczko skierowała do swoich współpracowników z dziekanatu, z jego kierownik Elżbietą Pecyną-Wiśniewską na czele.

Więcej: umed.wroc.pl