Martwa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

ms
12-10-2019, 11:57
Rozmawialiśmy ze stomatologami - na razie nikt z nami nie podpisze żadnej umowy mówiącej o tym, że gabinet przyjmie naszych uczniów - mówią dentyści. Mają i tak dużo pacjentów. Nie wiedzą, czy byliby w stanie przebadać dodatkowo 600 czy 700 uczniów. Obdzwoniliśmy wszystkich dentystów, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ - bo tylko tacy wchodzą w grę - i żaden z nich nie jest zainteresowany podpisaniem porozumienia – komentują dyrektorzy szkół z gminy Nowe Miasto nad Wartą.

- Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, zaś opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. Według nowej ustawy finansowanie ma zapewnić Narodowy Funduszu Zdrowia - mówi sekretarz gminy Nowe Miasto nad Wartą, Honorata Nawrocka.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania np.:

O sposobie finansowania porozumień zawieranych z gabinetami stomatologicznymi, o szczegóły kontraktu z NFZ na te świadczenia?

Czy gabinety będą w stanie zapewnić opiekę wszystkim zainteresowanym uczniom?

Co zrobić w sytuacji, kiedy podmiot prywatny nie zechce podpisać umowy?

Ustawa nie rozstrzyga kwestii wypłaty wynagrodzenia dla podmiotu prywatnego z tytułu zawarcia umowy z gminą.

- Zorganizowanie gabinetów stomatologicznych na terenie szkół nie jest też możliwe ze względów finansowych (obecnie - brak dotacji oświatowej na ten cel) jak i uwarunkowań lokalowych, zwłaszcza w małych szkołach - dodaje Honorata Nawrocka. 

 Więcej: jarocinska.pl