Pomorze: NFZ podaje wysokość etatu przeliczeniowego

kan
07-10-2019, 07:30
Pomorski OW NFZ poinformował o wysokości etatu przeliczeniowego dla umów na leczenie stomatologiczne w okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Pomorski OW NFZ przypomniał, że w umowach na realizację leczenia stomatologicznego, obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego, wysokość etatu przeliczeniowego wynosi:

Wymiar 12 000 pkt./m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty dla zakresów:
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.,
- świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki,

Wymiar 15 000 pkt./m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty. dla zakresów specjalistycznych oraz zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.

Wymiar 10 000 pkt./m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty. dla zakresu świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

Więcej: nfz-gdansk.pl